REGIJSKI POSVET INTERESNIH ZDRUŽENJ PRI ZSČ S PREDSEDNIKOM ZSČ

 

V sredo 28.05.2014 je v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani potekal regijski posvet interesnih združenj  pri ZSČ z naslednjim dnevnim redom:

1. Uvodni nagovor  koordinatorja in predsednika ZSČ.

2. Predstavitev stanja in delovanja interesnega združenja:

·         organiziranost,

·         stanje članstva in

·         glavne aktivnosti iz načrta dela za tekoče leto.

3.    Obravnava aktualnih vprašanj organiziranja in delovanja.

4.     Pobude in predlogi.

 

Na posvetu so bili prisotni predstavniki intersenih združenj pri ZSČ, predsednik ZSČ gmaj Štajner Alojz in sekretar ZSČ Jugovec Martin. Na posvetu smo predstavili naša delovanja, načrte za tekoče leto kot tudi strukturo članstva. Vodstvo ZSČ je zanimalo tudi kako poteka financiranje združenj in s koliko finančnih sredstev razpolagamo u teku leta..

V svojem nastopu predstavitve Društva sem v kratkih črticah opisal zgodovino delovanja našega društva , uspehe in načrte, ki jih mislimo v prihodnosti izvesti kot tudi probleme, ki jih imamo z razdrobljenostjo članstva po celi državi. Predsednika je zanimalo tudi stanje strukture našega članstva. Opazil je, da je v naši sestavi zelo malo aktivnih pripadnikov SV. Povprašal je tudi kakšno je naše sodelovanje s SV na kar sem mu odgovoril da zelo tesno sodelujemo z Vojaškim muzejem, kjer smo skrbniki vzdrževanja podmornice kot eksponata. Podprl je tudi idejo o izdelavi naših emblemov in ostalih oznak Društva da bomo na vseh prireditvah bolj prepoznavni (to sva že začela s starim sekretarjem Ljubičem vendar ni prišlo do realizacije, to bomo upam nadaljevali z novim sekretarjem in privedli zadevo do realizacije), kot tudi to da moramo storiti več na prepoznavnosti društva (izdelava promocijskega materiala - zgibanke). Predstavil sem mu tudi monografijo in izročil vabilo za promocijo.

 Na koncu posveta smo zaključili da se bomo preko koordinatorja medsebojno obveščali o dogodkih, ki jih organizira zveza ali katero od interesnih združenj.

Tekst: Oman Ljuboslav