Redni letni zbor Društva Podmorničar

V Pivki je bil 27. februarja izveden redni letni zbor Društva Podmorničar. Zbora se je udeležilo 23 članov društva. Zbor je odprl predsednik društva podmorničar Janez Baš in pozdravil goste sekretarja ZSČ Brig. Jugovec Martina in predstavnika Hrvaške Udruge Podmorničar iz Pulja Šimunović Zlatka kot tudi ostale prisotne člane.

V nadaljevanju je prisotne nagovoril predstavnik ZSČ g. brig. Jugovec Martin. V svojem nagovoru je pozdravil vse prisotne in se v imenu ZSČ zahvalil za povabilo, ter prisotnim zaželel uspešno delo zbora. Prav tako je uspešno delo zboru zaželel tudi predstavnik Udruge Podmorničar g. Šimunović Zlatko, ki je prinesel pozdrave od hrvaških kolegov. V svojem nagovoru pa je zbor seznanil tudi s potekom priprav na 53. ISC, ki ga bodo gostili v Pulju koncem maja. Na koncu je povabil naše člane da se v čim večjem številu udeležijo tega dogodka.

 

V nadaljevanju skupščine so bila podana letna poročila o delu ,finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Po kratki razpravi so vsa poročila bila enoglasno sprejeta.

Predsednik društva je predstavil načrt dela za 2016, sekretar pa finančni načrt za leto 2016. Oba načrta sta bila sprejeta.

Pod točko razno je predsednik predstavil naslednje naloge društva v letu 2016:

1. vikend podmorničarstva v PVZ Pivka, ki bo 16 in 17 aprila v Pivki

2. 53. Mednarodni kongres podmorniških veteranov, ki bo koncem meseca maja v Pulju

3. izdelava promocijskih artiklov za kongres in razna srečanja

4. srečanje podmorničarjev v Črni Gori v aprilu

5. srečanje podmorničarjev na Hrvaškem v septembru

6. srečanje podmorničarjev v Srbiji v oktobru

7. izlet z barko

8. letno srečanje podmorničarjev

9. obisk Tehničnega Muzeja in ogled Mališana v Zagrebu

10. novoletno srečanje

Po vseh točkah bo za izvedbo zadolžen Upravni odbor, kot tudi posamezni člani ki so izrazili interes za udeležbo pri izvedbi posameznih točk.

 

Po končani obravnavi je predsednik zaključil letni zbor in prisotne pozval na pozno kosilo in nadaljevanje druženja.

 

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Ervin Bizjak in Oman Ljuboslav